Knihovna Moravského zemského muzea

Adresa

Kapucínské náměstí 8
659 37 Brno

Ústřední knihovna
tel.: +420 533 435 264  

Muzeologická knihovna
tel.: +420 533 435 214


Vědecká knihovna

Vedoucí oddělení:

Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
Akvizice, katalogizace, správa fondu, správa AKS, meziknihovní výměna, správa knihovny Oddělení dějin divadla
tel.: +420 533 435 259, +420 533 435 264
e-mail: vvalentova@mzm.cz

Zaměstnanci

Charakteristika oddělení

  • Knihovna MZM spravuje přes 450 tisíc odborných publikací a periodik ze společenskovědních, uměnovědných a přírodovědných oborů. Své služby poskytuje nejen zaměstnancům muzea, ale i široké veřejnosti. Většina literatury je určena pouze k prezenčnímu studiu.

Trvalé aktivity

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS