Doprovodné programy a exkurze

Pro aktuální zprávy z Moravského zemského muzea sledujte aktuality a Facebook MZM.
 

Komentovaná prohlídka paleontologické expozice Zaniklý život na Moravě

Dietrichsteinský palác, 23. 3. 2023 v 16:00 hod.

Komentovaná prohlídka s odborníkem Paleontologického oddělení MZM v expozici Zaniklý život na Moravě vás zavede do časů devonských korálových útesů, do karbonského pralesa i permských bažin. Za další miliony let se ocitnete v období přívětivého jurského moře a dále v temných hlubinách moře třetihorního. Na souši narazíte na velké chobotnatce... Více zde.


Komentovaná prohlídka mineralogické expozice Svět nerostů

Dietrichsteinský palác, 23. 3. 2023 v 16:00 hod.

Komentovaná prohlídka s odborníkem Mineralogicko-petrografického oddělení MZM v expozici Svět nerostů vás zavede do nerostného bohatství Země. V první části se dozvíte co všechno může ovlivňovat vlastnosti minerálů, jak se dají využívat a jak nepostradatelné pro nás jsou nerostné suroviny. V hlavní části se budeme věnovat vzniku hornin a samotných minerálů, prohlédneme si úžasné ukázky hlavně z území Moravy a Slezska. Nebudou chybět ani broušené drahé kameny. V závěru expozice se po díváme na systematicky řazené nerosty a horniny včetně zajímavých přírodních skeltektitů a vltavínů. Více zde.


Komentované prohlídky expozice Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Dietrichsteinský palác, 23. 3. 2023 v 16:00 hod.

Navštivte expozici s kurátorkou Historického oddělení. Stálá expozice mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Více zde.


Sobota s tradičním loutkovým divadlem

Palác šlechtičen, 25. 3. 2023 od 14:00 do 17:00 hod.

Oslavte s námi Světový den loutkářství! Již od roku 2003 připomíná 21. březen lidem na celém světě, aby chránili umění, kulturu a také historii loutkového divadla. Proto jsme pro vás připravili celodenní volnou prohlídku expozice Loutkářské umění (10:00 - 17:00). Vrcholem oslav jistě bude představení Loutkový cirkus souboru Muzejní maringotka (14:00) Děti si jistě užijí také loutkářské dílny, kde na ně čeká hraní s loutkami, malování a vystřihovánky (od 15:00). Muzejní obchůdek bude po celý den nabízet drobné suvenýry, publikace a jiné. Více zde.


Vernisáž výstavy Pražská Pallas a Moravská Hellas. 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě

Dietrichstenský palác, 28. 3. 2023 v 17:00 hod.

Výstava vznikla ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy, Galerie výtvarného umění v Hodoníně a Moravského zemského muzea. Na přelomu jara a léta roku 1902 navštívil Prahu a následně Moravu významný francouzský sochař Auguste Rodin. Slavný umělec přijel, aby zhlédl instalaci svých děl, kterou zorganizoval spolek Mánes. Rodinova pražská výstava a jeho triumfální návštěva vstoupily do historického povědomí jako události, jimiž české etnikum manifestovalo svou kulturní vyspělost, schopnost přijmout aktuální západoevropské umění v jeho nejnáročnějších příkladech a tvůrčím způ­sobem na ně navázat. Více zde.


Nová výstava Tvář minulosti v Archeoparku Pavlov

Archeopark Pavlov, 1. 4. - 28. 5. 2023

Výstava Tvář minulosti seznamuje návštěvníky s moderní metodou rekonstrukce podoby člověka, kterou se od roku 2016 zabývá v Moravském zemském muzeu antropoložka Eva Vaníčková a sochař Ondřej Bílek. Součástí výstavy je i rekonstrukce pravěkého šamana z Francouzské ulice v Brně, která je nyní prezentována ve výstavě Nejstarší šperky a ozdoby těla v Pavilonu Anthropos. Více zde.


Hlenky – krásky inteligentní

Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, 4. 4. 2023 v 17:00 hod.

Přednášející RNDr. Jiří Kubásek, Ph.D. (Katedra experimentální biologie rostlin, PřF JČ, České Budějovice). Hlenky (Myxomycetes) nejsou houby. To už dnes víme jistě. Přesto je mykologové tradičně zkoumají pro podobnou tvárnost a životní styl. Současně také budí zájem návštěvníků přírody a v posledních letech je amatérští mykologové a fotografové čím dál více vyhledávají a fotografují. Rozvoj digitální (makro) fotografie a dostupnost počítačového zpracování snímků umožňují dnes každému trpělivému pozorovateli získat krásné obrázky těchto tvorů, často jen desetiny až jednotky mm velkých. No a hlenky, jak jste určitě také slyšeli, jsou inteligentní! Přednášející vám představí jejich pozoruhodný život a barevné architektonické skvosty, které tvoří jako vrcholnou fázi svého vývoje. Ve spolupráci s brněnskou pobočkou České vědecké společnosti pro mykologii.Ve spolupráci s brněnskou pobočkou České vědecké společnosti pro mykologii. Více zde.


Napodobeniny pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského

Dietrichsteinský palác, 6. 4. 2023 v 17:30 hod.

Přednášející doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc. Přednáška se zabývá specifickou problematikou představující atypické pražské groše 1. poloviny 14. století se jmény Václava II. a Jana Lucemburského. Část z nich mohou být i dobová falza. Zdá se však, že řada z nich jsou mince vzniklé nejspíše na území Polska, kde byly také začleněny do místního peněžního oběhu. Více zde.


Exkurze do žulovských luhů a hájů

15. 4. 2023 v 9:40 hod.

Vedoucí exkurze Mgr. Vojtěch Taraška. Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou České botanické společnosti a Vlastivědným muzeem Jesenicka. První část botanické exkurze nás zavede do lužního lesa v to nejkrásnější období, kdy zde rozkvétají sasanky, dymnivky, pižmovky a medvědí česnek. Z luhu se pak odebereme do háje, jenž porůstá svahy Boží hory, odkud se nám při troše dobrého počasí naskytne boží výhled do krajiny. Sraz: 9:40 v Kobylé nad Vidnavkou na vlakové zastávce. Trasa: Kobylá n. V. – Žulová – Boží hora – Žulová. Více zde.


Exkurze Stránská skála známá i neznámá

15. 4. 2023 od 10:00 hod.

Sraz účastníků v 10:00 u přístřešku Stránská - rozcestí. Pěší exkurze za krásami geologie a paleontologie na Stránskou skálu s odborníkem Geologicko-paleontologického oddělení MZM. Dozvíte se, jak vypadalo moře v době ukládání místních vápenců, kteří živočichové zde žili a jaké zkameněliny se nám dochovaly. Zároveň si spolu projdeme geologický a historický vývoj Stránské skály a nejbližšího okolí. Cena exkurze je 50 Kč za osobu v hotovosti na místě srazu. Více zde.


Houby chráněných území CHKO Žďárské vrchy: PR Louky u Černého lesa a PR Meandry Svratky

Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, 18. 4. 2023 v 17:00 hod.

Přednášející Lubomír Hašek (Velké Meziříčí). Přednášející seznámí posluchače se zajímavými nálezy hub na dvou maloplošných chráněných územích v CHKO Žďárské vrchy. Pozornost bude věnována také biotopům na těchto lokalitách a okrajově i fauně. Ve spolupráci s brněnskou pobočkou České vědecké společnosti pro mykologii. Více zde.


Magický svět loutek – nový program pro školy

Palác šlechtičen, od 19. 4. 2023, vždy středa, čtvrtek, pátek

Cílem permanentního programu je teoreticko-praktické obeznámení dětí se specifickým druhem umění a částí regionálních dějin. Obsah programu cílí na dětskou fantazii a kreativitu, zvyšuje zájem dětí o výtvarnou a dramatickou výchovu i na možnosti mezipředmětových přesahů tématu. Děti se seznámí s různými typy loutek, se vznikem loutky, základními divadelními pojmy, vyzkouší si manipulaci s loutkami. Prostřednictvím celé řady různorodých aktivit se účastníci inspirují k vlastnímu kreativnímu myšlení i rozvíjení jemné motoriky. Každý účastník si z programu odnese vlastní jednoduchou loutku. Více zde.


Botanická exkurze na Stránskou skálu

28. 4. 2023 v 16:05 hod.

Mgr. Vojtěch Taraška. V rámci CityNature Challenge se letos vypravíme na Stránskou skálu. Ta patří k cenným botanickým lokalitám města Brna, kde se na malém území střídají rozmanitá stanoviště: skalní stěny, listnaté háje, stepní trávníky a také křoviny. Stránská skála dosud představuje neobyčejně zachovalou lokalitu. Útočiště zde nachází řada vzácných teplomilných druhů rostlin i živočichů. Přijměte naše pozvání na exkurzi za květenou tohoto jedinečného místa jen pár kilometrů od centra Brna. Sraz: 16.05 (tramvaj přijíždí 16.01) na tramvajové zastávce Stránská skála (tramvaj č. 10). Více zde.


Archeologie z nebe – program pro rodiny s dětmi

Pavilon Anthropos, 29. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hod.

Může archeolog pracovat v letadle? Co je družicová archeologie? Jak poznáme z výšky, kde se nacházelo sídliště nebo pohřebiště? Ve výstavě nazvané Archeologie z nebe se zábavnou formou dozvíme, jak archeologové pomocí nových technologií zkoumají stopy života našich předků. Zjistíme, jak byl objeven hrob keltského bojovníka, který ve výstavě uvidíte. A na závěr si vytvoříme vlastní keltský amulet. Více zde.


Bryologická exkurze na rašelinné louky Beskyd

30. 4. 2023 v 9:30 hod.

RNDr. Svatava Kubešová, RNDr. Jana Tkáčiková. Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou České botanické společnosti a Muzeem Beskyd Frýdek-Místek. Během exkurze prozkoumáme mechorosty na beskydských rašelinných loukách včetně Přírodní památky Podgruň. V území je z minulosti uváděno několik ohrožených druhů mechů a játrovek, které se pokusíme najít. Sraz: 9:30 na parkovišti Gruň – Charbulák. Trasa: Charbulák – Janikula – Buřanka – Charbulák. Více zde.


Řády proti Turkům a pirátům v mediteránu

Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, 4. 5. 2023 v 17:30 hod.

Přednášející RNDr. Ivo Koláčný. Středozemní moře bylo častým dějištěm námořních bitev, kde se vedle panovnických flotil střetávaly s muslimskými piráty i rytířské řády. Mezi nejslavnější patřili rytíři Řádu sv. Jana Jeruzalémského (maltézští rytíři), toskánští rytíři Řádu sv. Štěpána nebo neapolští rytíři Řádu Panny Marie Betlémské. Po všech se dodnes zachovaly půvabné faleristické památky, byť jejich vojenský věhlas dávno pohasl. Více zde.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS